Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Τουριστικών Επιχειρήσεων" ασχολείται με διάφορα καθήκοντα και αρμοδιότητες των τουριστικών επιχειρήσεων όπως διοίκηση και διεύθυνση, υποδοχή πελατών, ενημέρωση σχετικά με τις προσφερόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες και εξυπηρέτηση των αναγκών τους, διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, έκδοση εισιτηρίων και κρατήσεις για διαμονή σε ξενοδοχεία, δημιουργία τουριστικών πακέτων και προώθησή τους στους πελάτες, ενοικίαση μεταφορικών μέσων, προμήθειες και ποιοτικό έλεγχο των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών, δημόσιες σχέσεις και εξασφάλιση απρόσκοπτης επικοινωνίας με τους πελάτες αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης.

book2 

Τα μαθήματα Ειδικότητας είναι τα παρακάτω:

  

  Μαθήματα  Ώρες
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Πανελλαδικώς εξεταζόμενο)
2. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (Πανελλαδικώς εξεταζόμενο)
3. Οργάνωση & Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων 2Θ+2Ε
4. Οργάνωση & Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2Θ+2Ε
5. Γεωγραφία Τουρισμού
6. Εφαρμογές στον Τουρισμό
7. Αγγλικά Ειδικότητας
8. Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ισπανικά ή Ιταλικά
  Σύνολο ωρών: 23 ώρες
  Θ: Θεωρία Ε: Εργαστήριο  

 

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα παρακάτω:

 

  Μαθήματα  Ώρες
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Άλγεβρα 2
3. Γεωμετρία 1
4. Φυσική 2
5. Χημεία 1
6. Αγγλικά 1
7. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
8. Φυσική Αγωγή 1
  Σύνολο ωρών: 12 ώρες

Κοινοποίηση ...
powered by social2s