Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Υπάλληλος Δοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών" ασχολείται με μεγάλη ποικιλία αρμοδιοτήτων όπως η τήρηση λογιστικών βιβλίων Α΄ και Β΄ κατηγορίας, συμμετοχή στη λειτουργία λογιστηρίου με τη συγκέντρωση και τον έλεγχο όλων των στοιχείων που αφορούν στην οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης (προετοιμάζει δελτία πωλήσεων και τιμολόγια, διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες και εργασίες σχετικές με ασφαλιστικά ταμεία, παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών πελατών, εισπράττει και εξοφλεί λογαριασμούς, κ.λπ.), αρχειοθέτηση εγγράφων, παροχή πληροφοριών από το τηλέφωνο και εξυπηρέτηση πελατών, προετοιμασία και αποστολή επιστολών, δακτυλογράφηση και αρχειοθέτηση εγγράφων, χειρισμό όλων των σύγχρονων μηχανών γραφείου οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των προαναφερθέντων καθηκόντων.

book2

 

Τα μαθήματα Ειδικότητας είναι τα παρακάτω:

  

  Μαθήματα  Ώρες
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Πανελλαδικώς εξεταζόμενο)
2. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (Πανελλαδικώς εξεταζόμενο)
3. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ+2Ε
4. Φορολογική Πρακτική 2Θ+4Ε
5. Λογιστικές Εφαρμογές
6. Επικοινωνία & Δημόσιες σχέσεις
  Σύνολο ωρών: 23 ώρες
  Θ: Θεωρία Ε: Εργαστήριο  

 

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα παρακάτω:

 

  Μαθήματα  Ώρες
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Άλγεβρα 2
3. Γεωμετρία 1
4. Φυσική 2
5. Χημεία 1
6. Αγγλικά 1
7. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
8. Φυσική Αγωγή 1
  Σύνολο ωρών: 12 ώρες

Κοινοποίηση ...
powered by social2s