Ιστοεξερεύνηση

Ιστορική εξέλιξη των Λειτουργικών Συστημάτων

 

Ιστοεξερεύνηση "Ιστορική εξέλιξη των Λειτουργικών Συστημάτων"

Τίτλος: Ιστορική εξέλιξη των Λειτουργικών Συστημάτων
Περιγραφή: Μια ιστοεξερεύνηση για το μάθημα "Λειτουργικά Συστήματα I" της Β΄ ΕΠΑΛ Τομέα Πληροφορικής. Δημιουργήθηκε από τον Γρηγόριο Κυριακού (grkyriakou@sch.gr), MSc, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής και επιμορφωτή ΤΠΕ Β΄ επιπέδου. Με χρήση υλικού από επιλεγμένους ιστοχώρους. 
Επίπεδο δυσκολίας: 9-12.
Πεδίο:
Τεχνολογία
Λέξεις κλειδιά: λειτουργικά συστήματα, ιστορική εξέλιξη, γενιές, τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
Δημιουργός:
Γρηγόριος Κυριακού