cropped kilkis

Απουσίες

Γράφτηκε από τον/την Κέρος Ιωάννης. Posted in Απουσίες

Χαρακτηρισμός φοίτησης

Η φοίτηση όλων των μαθητών/τριών, όπως και των μαθητών/τριών που παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ή ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους σε συνδυασμό και με την μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα. Συγκεκριμένα:

Α. Μαθητές / τριες που παρακολουθούν όλα τα μαθήματα των ΕΠΑΛ:

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας εφόσον:

  1. Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).
  2. Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ., υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένειανπου βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.δ. 485/1983 (Α΄ 184).
  3. Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε από εκατόν δέκα τέσσερις (114) έως εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται, όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.
  4. Η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ' όσον οι μαθητές/τριες αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

sxoleio apousies 1000

Β. Μαθητές / τριες που παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ:

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας εφόσον:

  1. Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα-τρεις (33) και για τη Γ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα-τρεις (33).
  2. Το σύνολο των απουσιών του/της μαθητή/τριας δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα-πέντε (75) και για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21-12-1983).
  3. Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα-πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα-πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Γ' τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.
  4. Η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ' όσον οι μαθητές/τριες αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από τριάντα-τρεις (33) απουσίες για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα- τρεις(33) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Δικαιολόγηση απουσιών

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το ΕΠΑ.Λ περισσότερο από δύο συνεχόμενες ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δεκάτη εργάσιμη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ, βεβαίωση γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. 

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δε λαμβάνονται υπόψη.

arrwstos

Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:

  1. Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας αυτού, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ, είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου των διδασκόντων, να δικαιολογηθούν απουσίες που οφείλονται σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, των ιδιαίτερα τοπικών καιρικών, συγκοινωνιακών και άλλων συνθηκών του κάθε ΕΠΑ.Λ.
  2. Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου Γραφείου Ε.Ε., ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης ΔΕ, αποχή των μαθητών από το σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ (ΦΕΚ Β΄ 2627/24-08-2016)

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 9 επισκέπτες και κανένα μέλος